Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, som även går under namnet Utbildning Nord, har återigen valt Oxford Research när verksamheten ska utvärderas.

Utvärderingen ska bedöma verksamhetens måluppfyllelse och analysera hur ändamålsenligt utbildningsutbudet är i förhållande till behov på den regionala arbetsmarknaden.

För fyra år sedan fick Oxford Research bekanta sig med Utbildning Nord som i över 50 år bedrivit arbetsmarknadsutbildningar på nordisk nivå, sedan 1991 i form av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Då konstaterade vi att utbildningarna höll hög kvalitet och anpassades väl till både elevers och arbetsmarknadens behov.

Läs mer: Flera fördelar med nordiskt utbildningssamarbete

Nu vill Utbildning Nord att Oxford Research utvärderar verksamheten igen och då specifikt arbetet under perioden 2019 till 2022. Förutom utbildningarnas kvalitet och kostnader jämfört med motsvarande utbildningar ska Utbildning Nords arbete med internationella motparter utvärderas.

Vad är Utbildning Nord?

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utbildning Nord) bildades 1991 genom en överenskommelse mellan regeringarna i Sverige, Norge och Finland. Dess huvudsyfte är att anordna och utveckla utbildningar som är anpassade till den regionala arbetsmarknadens behov i de nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Utbildning Nord erbjuder både arbetsmarknadsutbildningar för arbetssökande, gymnasiala yrkesutbildningar i samverkan med Övertorneå kommun samt skräddarsydda utbildningslösningar för företag såsom rekryteringsutbildningar.

Ansvaret att följa upp Utbildning Nords arbete roterar mellan de ansvariga länderna och är i år Sveriges. En slutrapport ska levereras till stiftelsens ledning i januari 2023.

Kontakta senioranalytiker Louise Fabricius på louise.fabricius@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.