Tillväxtverket bjuder den 31 mars in till ett seminarium om transformativ implementering av Agenda 2030.

Sofia Avdeitchikova, senioranalytiker på Oxford Research och forskare vid Lunds universitet, deltar för att berätta om vårt uppdrag att analysera kopplingar mellan EU:s regionalfond och Agenda 2030.

Transformativ implementering handlar om att sätta in förändringsarbete i en kontext, att förstå hur insatser inom ett område kan få följdverkningar för andra. Seminariet kommer att ge en inblick i transformativt arbete inom offentlig sektor och specifikt i relation till Agenda 2030.

Förutom Sofia Avdeitchikova deltar:

  • Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030
  • Johan Stierna, lead scientist vid Joint Research Centre Seville
  • Palle Lundberg, vd för Sveriges kommuner och regioner
  • Henrik Carlsen, Senior Research Fellow vid Stockholm Environment Institute.

Anmälan görs via Tillväxtverkets hemsida.

Hur kan EU:s regionalfond bidra till Agenda 2030?

Oxford Research tog under 2022 fram en metod för och analyser av hur de nya programmen inom EU:s regionalfond kan bidra till Agenda 2030. Analyserna ligger till grund för Tillväxtverkets utlysningar inom de regionala programmen under programperioden 2021–2027.

Utgångspunkten för metoden och analysen är den så kallade transformativa modellen för innovation och utvecklingsarbete i enlighet med Agenda 2030. Modellen ligger i linje med Sveriges och EU:s innovationspolitik och bygger på ett antagande om att hållbar utveckling blir möjlig genom transformationer inom samhällets nyckelfunktioner.

Här kan du läsa mer om analyserna och ta del av rapporterna för Tillväxtverket.

Hur kan vi hjälpa dig inom transformativ innovation?

Oxford Research erbjuder expertis inom transformativ innovationspolitik kopplat till samhällsutmaningar och Agenda 2030. Vi har bred erfarenhet av att hjälpa nationella myndigheter, regioner och projektaktörer i både strategiska och operativa frågor kopplat till innovation och transformativ utveckling.

Kontakta Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation.