I måndags höll vår konsultchef Thomas Westerberg en presentation för medlemmarna i Regionala nätverket för besöksnäring och turism. Presentationen handlade om den kartläggning av besöksnäringsaktörer som Oxford Research genomförde för Tillväxtverket under 2022-2023.

En slutsats i kartläggningen är att det finns en mångfald av aktörer som arbetar för att främja utvecklingen av svensk besöksnäring.

Behov av tydligare myndighetsuppdrag

Aktörernas roller och mandat är i många fall otydliga, särskilt på myndighetsnivå. I kartläggningen efterfrågar vi därför tydligare regeringsuppdrag till de myndigheter som på olika sätt arbetar med besöksnäringsfrågor.

I uppdraget för Tillväxtverket visualiserade Oxford Research aktörssystemet inom svensk besöksnäring.

På Lidingö utanför Stockholm presenterade Thomas slutsatserna i samband med att det Regionala nätverket för besöksnäring och turism hade sitt höstmöte. Nätverket bildades formellt 2022 och består av 17 regionala turistorganisationer.

Erfarenhet av besöksnäringsområdet

Oxford Research har genomfört flera uppdrag om turism och besöksnäring den senaste tiden. Tillsammans med Innolink och Icelandic Tourism Centre har vi utrett betydelsen av inhemsk turism i de nordiska länderna. Vi har tidigare utvärderat Interreg-projektet Visit Arctic Europe II och genomfört uppdrag för Tillväxtverket som syftat till att utveckla bättre besöksnäringsstatistik.

Behöver din organisation hjälp med analys eller utvärdering? Oxford Research erbjuder både utvärderings- och analystjänster inom besöksnäringsområdet. Vi kan även genomföra kartläggningar och visualiseringar av aktörssystem. Kontakta Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se för mer information om vad vi kan erbjuda.