Oxford Research deltog den 19–20 september på rymdkonferensen Space Innovation Forum i Kiruna. Konferensen samlade Sveriges ledande aktörer inom rymdsektorn för dialog om utmaningar och potential med svensk rymdverksamhet.

Roe Langaas, senioranalytiker på Oxford Research, presenterade den utvärdering som Oxford Research genomfört av det EU-finansierade projektet Rymd för innovation och tillväxt, med syftet att utveckla det innovationsfrämjande systemet för rymd i norra Sverige.

Oxford Research har under nästan åtta år följt det regionalfondsfinansierade projektet Rymd för innovation och tillväxt som Luleå tekniska universitet varit värd för. Projektet har samlat flera av de regionalt representerade rymdorganisationerna i norra Sverige. Målet med projektet har varit att norra Sverige ska bibehålla och stärka sin position som Sveriges ledande rymdregion.

Projektet har framgångsrikt stöttat rymdföretag och forskare

I utvärderingen, som inom kort kommer att publiceras här och på projektets hemsida, drar Oxford Research slutsatsen att projektet har varit strategiskt och operativt relevant, genom att adressera flera av behoven som rymdföretag och forskare haft. Projektet har även arbetat framgångsrikt med att utveckla det innovationsfrämjande systemet för rymd i norra Sverige.

Vid projektslut har parterna inte lyckats säkra någon ny finansiering. I utvärderingen påpekar Oxford Research att fortsatt finansiering av något slag är nödvändig för att upprätthålla och vidareutveckla det innovationsfrämjande systemet för rymd i norra Sverige. Vi uppmärksammar även att rymdaktörerna i norra Sverige ser ett behov av att samlas nationellt för att öka chanserna att attrahera internationell forsknings- och innovationsfinansiering från EU och European Space Agency.

Sverige hoppas bli först i Europa med att skjuta upp satelliter

I norra Sverige, särskilt i Norrbotten, finns mycket av rymdverksamheten i Sverige samlad. Inte minst finns Esrange, Sveriges enda rymdbas, cirka 40 kilometer öster om Kiruna. I en nyligen publicerad artikel beskriver den engelska tidningen The Guardian hur ”Sverige leder tävlingen om att bli den första europeiska rymdbasen utanför Ryssland som kan skjuta upp satelliter i omloppsbana runt jorden.” Detta var en av de saker som Stefan Gardefjord, VD på Swedish Space Corporation, som äger Esrange, pratade om på konferensen.

Utöver Stefan Gardefjord pratade Rymdstyrelsens generaldirektör Anna Rathsman på konferensen. Rathsman framhöll rymdområdet som en viktig del av lösningen på den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina och på de globala miljö- och klimatutmaningarna som världen står inför.

På konferensen delades även Space Innovation Awards ut, till doktorander, forskare och rymdföretag som på olika sätt utmärkt sig under det gångna året. En av pristagarna var det tyska rymdföretaget Isar Aerospace som nyligen etablerat verksamhet vid Esrange och som samarbetat med Rymd för innovation och tillväxt.

Kontakta Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har frågor om utvärderingen av Rymd för innovation och tillväxt eller vill anlita Oxford Research som extern projektutvärderare.