Oxford Research kommer under perioden 2022 till 2023 att utvärdera det EU-finansierade innovationsprojektet Rymd för innovation och tillväxt (RIT 2021).

Projektet genomförs i Norrbotten och Västerbotten och har som mål att etablera norra Sverige som ledande rymdregion.

RIT 2021, som nu är inne på sin andra projektperiod, pågår till och med oktober 2023 och har även tidigare anlitat Oxford Research för att löpande stötta, analysera och utvärdera projektets genomförande och resultat.

Oxford Researchs roll kommer både vara som extern utvärderare och som processtöd i genomförandet. I uppdraget ingår bland annat att undersöka om målen om innovationsstöd nås och att bidra med kunskap för att stärka projektets måluppfyllelse.

En slutrapport från uppdraget ska levereras i juli 2023.