I juni började Sydney Mc Loughlin Laewen och Henrietta Skarland som junioranalytiker på Oxford Research. Både Sydney och Henrietta praktiserade på Oxford Research under våren. I en intervju delar de med sig av sina erfarenheter från praktiken och vad som fick dem att vilja vara kvar.

Varmt välkomna till era nya roller som junioranalytiker! Kan ni berätta om hur ni upplevde praktiken på Oxford Research?

Sydney: Praktiken har varit otroligt lärorik och givande på många plan. Något jag reagerade på är hur Oxford Research alltid har ett finger i luften och är lyhörda för vad som händer i samhället. En ständig kompetensutveckling och omvärldsanalys gör det till en spännande och relevant arbetsplats – och att det blir väldigt intressanta samtal i lunchrummet!

Henrietta: Min tid som praktikant har varit lärorik, givande, och utmanande. Det har varit utvecklande att befinna sig i en miljö med så många duktiga och klipska kollegor. Min handledare Maja har varit ett fantastiskt stöd och hjälpt mig växa under våren. Det som verkligen varit positivt är variationen av uppdrag och uppdragsgivare som jag arbetat med – från lokala aktörer till aktörer på EU-nivå. Jag har verkligen trivts väl på arbetsplatsen, med arbetssättet, och med alla fantastiska kollegor på kontoret! Jag har flera minnesvärda upplevelser från våren. Jag uppskattade verkligen att få arbeta med de områden jag är intresserad av – till exempel på utbildningsområdet för Ifous, på det regionalpolitiska området för Nordiska ministerrådet och med utvärderingar av EU-finansierade projekt. Sedan måste jag nämna kulturlunchen som jag och min praktikantkollega Sydney anordnade i slutet av praktiken där vi utmanade kollegor på akvarellmålning – den minns jag verkligen! Sydney och jag har genomgående haft ett gott samarbete. Jag är så glad att vi båda ska vara kvar och få fortsätta växa tillsammans med Oxford Research.

Lärde ni er något under praktiken?

Sydney: Massor! Det jag främst tar med mig är metodologiska angreppssätt och teorier, och skillnaden på hur de används i praktiken på faktiska program och strategier jämfört med hur de används på universitetet.

Henrietta: Praktiken har fördjupat mina sakkunskaper i ett flertal intressanta områden som regional utveckling, programutvärdering, utbildningsutveckling, politisk- och strategisk rådgivning, och gränshinderarbetet i Norden. Dessutom har jag vässat mina analytiska och metodologiska färdigheter, dels genom att genomföra intervjuer, delta på analysmöten, och interna utbildningar, dels genom nya teoretiska perspektiv som förändringsteori vilket har förbättrat min förmåga att närma mig komplexa problem. Allt detta tar jag med mig in i min nya roll som junioranalytiker.

Vad arbetar ni med nu och vad hoppas ni få arbeta med framöver?

Sydney: Jag genomför just nu skrivbordsstudier om informellt omsorgsarbete i Sverige, som en del av ett större europeiskt forskningsprojekt, samt startar upp en utvärdering och omvärldsanalys för en svensk regions livsmedelsstrategi. Jag är även involverad i en utvärdering av ett europeiskt territoriellt samarbetsprogram, där vi ser närmare på hur projektresultat tillvaratas. Detta är bara ett urval av flera spännande saker jag får vara del av här. Framöver hoppas jag få arbeta med frågor som rör en rättvis och inkluderade hållbar omställning, både inom sociala och miljömässiga frågor. Men även prova helt nya tematiker!

Henrietta: Just nu är jag involverad i ett spännande uppdrag för Tillväxtverket där jag får dyka in i transformativ innovationspolitik – ett område som jag ser fram emot att utforska mer under hösten. I dagarna sitter jag också med en rapport från Eurofound som kartlägger psykisk ohälsa i Sverige. Framöver hoppas jag att få arbeta mer med regional utveckling och utbildningsfrågor. Jag hoppas också få chansen att medverka i fler uppdrag på nordisk nivå.

Mer information om och kontaktuppgifter till Sydney och Henrietta finns på sidan Medarbetare.