Medarbetare

Iselin Bøge Rom

Senioranalytiker

+47 464 19 533

ibr@oxford.no
Iselin Bøge Rom var ansatt som analytiker hos Oxford Research 2019-2021. I denne perioden var Rom en viktig medspiller i flere prosjekter blant annet innen arbeidsliv, inkludering og utdanning. Fra høsten 2021 til 2023 arbeidet Rom med forvaltningsrevisjon i Riksrevisjonen. Hun var særlig involvert i en revisjon av myndighetenes arbeid med samordning av arbeidet med digital sikkerhet i sivil sektor og to revisjoner knyttet til digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor. Utover dette ledet Rom arbeidet med å utarbeide nye ideer til forvaltningsrevisjoner på området til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Fra september 2023 ble Rom ansatt som senioranalytiker i Oxford Research. Hun har bachelorgrad i sosiologi og mastergrad i statsvitenskap og ledelse fra UiA og har senere gjennomført en videreutdanning i offentlig rett.