Medarbetare

Vegard Solhjem Knutsen

Analytiker

+47 957 95 176

vsk@oxford.no
Knutsen har vært ansatt i Oxford Research siden 2015, først som researcher og fra august 2016 som analytiker. Vegard jobber innenfor en rekke tematiske felt og har særlig fokus på kartlegginger, utredninger og evaluering. Han har videre gode ferdigheter i bruk av både kvantitative og kvalitative metoder. Knutsen har blant annet jobbet med flere evalueringer på kulturfeltet.