Medarbetare

Arnhild Danielsen

Supersenior

Arnhild har hovedsakelig vært knyttet til kommunal- og fylkeskommunal forvaltning, og har bred erfaring i skjæringspunktet mellom forvaltning og politikk og i å omstille organisasjoner. Vekslet fra 1991 til 2016 mellom være rådmann i kommuner og regionalsjef/fylkesdirektør - med ansvar regionalutvikling, samferdsel og kultur. Opprinnelig fagområdet var økonomi, styringssystemer og organisasjonsutvikling, mens arbeidsområdet etter 2018 i hovedsak har vært knyttet til utvikling av kompetansesamarbeid innen regioner. Hun har erfaring fra deltakelse i ulike regjeringsoppnevnte utredningsutvalg knyttet til kommunal økonomi og offentlig tjenestetilbud Arnhild er fra januar 2024 engasjert som en av våre «superseniorer».