Medarbetare

Solrun Vik

Supersenior

Solrun er utdannet sosionom og deretter jurist. Som sosionom har hun erfaring fra rusomsorg, sosialomsorg og barnevern. Fra 2000-2022 arbeidet hun som advokat/partner i Advokatfirma Tofte AS. Som jurist har hun fra tidligere arbeidserfaring fra Statsforvalteren i Agder, hvor hun i hovedsak jobbet med klagesaker innen plan- og bygningsrett. Deretter jobbet hun noen år i Agder politidistrikt som politijurist. Hun har også erfaring med forretningsjus, familiejus og strafferett. Hun har over flere år vært leder av kontrollkommisjoner for psykiatriske sykehus i Vest-Agder. Vik har en bred kompetanse innen ulike fagfelt, samt erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Solrun er fra januar 2024 engasjert som en av våre «superseniorer».