Medarbetare

Torill Neset

Supersenior

Torills hovedstilling fra januar 2023 er i KS og Samfunnsbedriftene Brann og Redning som fagsjef samfunnssikkerhet og beredskap. Hun har bred og omfattende lederbakgrunn fra en rekke forskjellige saksområder, både i offentlig sektor (kommunal og statlig virksomhet), næringsliv, konsulentvirksomhet samt i frivillig sektor.