Medarbetare

Finn Gjertsen

Supersenior

Finn er seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt og tilknyttet Oxford Research som supersenior. Han har tidligere vært ansatt ved Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Oslo. Han er sosiolog med doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo og har også en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Sverige. Han har lang erfaring fra offentlig forvaltning, forsknings- og analysevirksomhet, samt internasjonalt samarbeid.