Medarbetare

Bjørn Lerdal

Supersenior

Bjørn Lerdal har mer enn 40 års erfaring som psykologspesialist, leder, forsker, styremedlem, utreder og skribent. Hans arbeidserfaring er hovedsakelig fra spesialisthelsetjenesten. Han har også ledet utredningsarbeid som ansatt i Helsedirektoratet og hatt oppdrag for Helse- og Omsorgsdepartementet. Lerdal har også vært medgründer av flere nye tjenestetilbud innen spesialisthelsetjenesten. Lerdal har særlig fokus på å bistå oppdragsgivere i deres systematiske kvalitets- og forbedringsarbeid, men har et bredt interessefelt. Det spenner fra videreutvikling av offentlige tjenester, brukermedvirkning og by- og stedsutvikling. Bjørn er fra januar 2024 engasjert som en av våre «superseniorer».