Medarbetare

Halvard Aglen

Supersenior

Halvard Aglen avsluttet sin tjeneste som Havnedirektør i Kristiansand Havn IKS i 2023 etter 44 år i forskjellige lederfunksjoner. Han har operativ ledererfaring fra flere år i Forsvaret og deretter i flere kommuner på Sørlandet som blant annet Helse- og sosialsjef i to kommuner, Rådmann i to kommuner og Havnedirektør. I tillegg arbeidet han i en kort periode i PR og kommunikasjonsselskapet Dale og Bang.