Medarbetare

Johanna Murr

Coordinator

johanna.murr@oxfordresearch.se
Johanna är ursprungligen från Tyskland och har bott i Sverige sedan i november 2017. Hon har en lärarexamen för ämnena matematik, pedagogik och idrott- och hälsa för mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Johanna är prakiktant på Oxford Researchs kontor i Stockholm.