Medarbetare

Johanna Murr

Business Controller

+46 (0) 727 31 63 12

johanna.murr@oxfordresearch.se
Johanna Murr har arbetat på Oxford Research sedan september 2018. Som Business Controller ansvarar hon för intern handläggning samt stödjer projektledare och företagsledning i projekt- och ekonomistyrning, bland annat genom att ta fram olika data och faktaunderlag för beslut. Med ett framtidsorienterat tankesätt och en god blick för "the bigger picture" analyserar Johanna stora mängder data och processer. Johanna vidareutbildar sig för närvarande genom en masterutbildning i företagsekonomi.