Medarbetare

Sydney Mc Loughlin Laewen

Junioranalytiker

+46 (0) 727 32 89 12

sydney.laewen@oxfordresearch.se
Sydney är analytiker på Oxford Research. Hon har studerat statsvetenskap och internationella relationer och särskilt intresserat sig för utvecklingsfrågor, som hon även har ägnat sig åt i arbetslivet och genom ideellt arbete. Sydney har erfarenhet från arbete på myndigheter och civilsamhällsorganisationer, bland annat med kommunikation, handläggning och projektledning. Under studietiden och i arbetslivet har hon genomfört intervjustudier, fältarbete och kvalitativa undersökningar. Hon har särskilt intresserat sig för frågor om inkluderande utveckling, hållbarhet och resursfördelning.