Medarbetare

Vera Lindström

Praktikant

vera.lindstrom@oxfordresearch.se
Vera är praktikant på Oxford Research under vårterminen 2021. Hon har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap och tog sin masterexamen i hållbarhetsstudier våren 2020 vid Lunds universitet. Veras intressen är miljö- och socialpolitik samt hållbar välfärd ur ett bredare samhälleligt perspektiv. Vera har erfarenhet av att arbeta med innehållsanalyser, litteraturöversikter och kvalitativa intervjustudier.