Medarbetare

Vera Lindström

Analytiker

+46 (0) 72 732 89 74

vera.lindstrom@oxfordresearch.se
Vera är analytiker på Oxford Researchs svenska kontor och arbetar mot både den svenska och finska marknaden. Vera har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap och tog sin masterexamen i hållbarhetsstudier våren 2020 vid Lunds universitet. Hon har erfarenhet av innehållsanalyser, enkäter och kvalitativa intervjustudier. Hos Oxford Research har Vera främst arbetat med arbetsmarknadsfrågor, utvärderingar och i internationella uppdrag.