Medarbetare

Vera Lindström

Analytiker

Föräldraledig

Vera är analytiker på Oxford Researchs svenska kontor och arbetar mot både den svenska och finska marknaden. Vera har en tvärvetenskaplig akademisk bakgrund inom samhällsvetenskap och tog sin masterexamen i hållbarhetsstudier våren 2020 vid Lunds universitet. Hon har erfarenhet av innehållsanalyser, enkäter och kvalitativa intervjustudier. Hos Oxford Research har Vera främst arbetat med arbetsmarknadsfrågor, utvärderingar och i internationella uppdrag.