Medarbetare

Roe Langaas

Analytiker

(+46) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Roe är analytiker på Oxford Researchs svenska kontor. Han har dubbla examina i kulturgeografi och statsvetenskap inklusive studier i Sverige, Norge, Singapore och Filippinerna. Roe arbetar främst med uppdrag inom regional utveckling och utbildningspolitik. Hans metodologiska expertis ligger i tvärvetenskaplig forskning med specialisering mot olika typer av kvalitativ analys som djupintervjuer, enkätstudier, innehållsanalyser och fallstudier.