Medarbetare

Roe Langaas

Senioranalytiker

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som konsult på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag samt medverkat i forskningsstudier, analyser och utvärderingar av program, projekt och policy för kunder som Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet, Vinnova, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, universitet och högskolor, regioner, länsstyrelser och kommuner. Han arbetar framför allt med regional utveckling, EU:s sammanhållningspolitik, transnationellt samarbete samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av processtöd, analys och utvärdering inom andra områden.