Medarbetare

Roe Langaas

Analytiker

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som analytiker på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag samt medverkat i analyser och utvärderingar av policy, projekt och program för kunder som Europeiska kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, universitet och högskolor, regioner, länsstyrelser och kommuner. Roe arbetar främst med uppdrag inom politikområdena regional utveckling, näringsliv, transnationellt samarbete samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av analys och utvärdering inom andra områden. Roe är även kommunikatör på Oxford Research och är utbildad journalist, inom retorik och kommunikation samt klarspråk.