Medarbetare

Roe Langaas

Analytiker

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som analytiker på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag samt medverkat i analyser och utvärderingar av policy, projekt och program för kunder som Europeiska kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, universitet och högskolor, regioner och länsstyrelser. Roe arbetar huvudsakligen med uppdrag inom områdena transnationellt samarbete, regional utveckling, näringsliv samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av analys och utvärdering inom andra områden.