Medarbetare

Roe Langaas

Utvecklingschef

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som konsult på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag, medverkat i forskningsstudier, analyser och utvärderingar av program, projekt och policy för kunder som Europeiska kommissionen, Nordiska ministerrådet, Vinnova, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Jordbruksverket, Svenska ESF-rådet, universitet och högskolor, regioner, länsstyrelser och kommuner. Han arbetar framför allt med omställningspolitik på nationell och regional nivå, EU:s sammanhållningspolitik, nordiskt samarbete samt forskning och innovation, men har även flerårig erfarenhet av processtöd, analys och utvärdering inom andra områden. I rollen som utvecklingschef ansvarar Roe för det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet på Oxford Research.