Medarbetare

Roe Langaas

Analytiker

+46 (0) 738 74 85 38

roe.langaas@oxfordresearch.se
Som analytiker på Oxford Research har Roe lett utvärderingar av större regeringsuppdrag samt medverkat i analyser och utvärderingar av policy, projekt och program för kunder som Europeiska kommissionen, Vinnova, Tillväxtverket, universitet och högskolor, regioner och länsstyrelser. Roe arbetar huvudsakligen inom områdena transnationellt samarbete, regional utveckling, näringsliv, innovation samt forskning och utveckling, men har även erfarenhet av att arbeta med analys och utvärdering inom andra områden.