Medarbetare

Angelica Åström

Analytiker

+46 (0) 727 32 89 18

angelica.astrom@oxfordresearch.se
Angelica är analytiker på Oxford Research. Hon har en masterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet. Angelica har som analytiker arbetat med regionala utvecklingsfrågor i såväl offentlig som privat sektor, i huvudsak med sociala hållbarhetsfrågor med inriktning på hälsa och livsvillkor. Genom rollen som analytiker och konsult har hon fått goda kunskaper om det regionala ledarskapet och regional utveckling i praktiken. Hon har en bred metodologisk kompetens och arbetar med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder så som enkäter, registerdata, intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier. På Oxford Research arbetar Angelica i huvudsak med uppdrag som rör regional utveckling, kompetensförsörjning, skola och utbildning.