Medarbetare

Thomas Westerberg

Konsultchef

+46 (0) 727 32 89 14

thomas.westerberg@oxfordresearch.se
Thomas Westerberg är verksam som senioranalytiker på Oxford Research. I roller som analys- och strategichef vid Länsstyrelse, planeringschef vid regionförbund och senioranalytiker vid konsultbolag har han sedan inledningen på 2000-talet medverkat i ett stort antal utredningar kring drivkrafter för hållbar tillväxt på lokal, regional, nationell och EU-nivå. Thomas arbetar utifrån en bredd av kvalitativa och kvantitativa tekniker. Han har lång erfarenhet av att projektleda kvalificerade analyser med bäring mot nationell regional tillväxtpolitik, arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och EU:s sammanhållningspolitik. Mottagare av de utredningar Thomas ansvarat för återfinns på såväl internationell, nationell, regional som lokal nivå. Systemperspektiv, samverkansfrågor, kontinuerligt lärande, flernivåstyrning samt analyser satt i ett tematiskt och/eller geografisk funktionellt sammanhang har varit vanligt förekommande inslag i de studier Thomas presenterat under åren.