Medarbetare

Ylva Saarinen

Associerad konsult

office@oxfordresearch.se
Ylva Saarinen är associerad konsult vid Oxford Research. Hon har en licentiatexamen i ekonomisk geografi och har i över 15 år genomfört utredningar och utvärderingar inom offentlig sektor. Hennes erfarenhet har gett henne gedigna kunskaper om utvärderingsdesign och att leda och kvalitetssäkra komplexa uppdrag av hög kvalitet. Ylva har djup kunskap om hållbar utveckling, med spetskompetens inom sociala hållbarhetsperspektiv och jämställdhet, samt ett starkt intresse för att synliggöra territoriella perspektiv i sina uppdrag, som ofta handlar om regional utveckling, det civila samhället och social inkludering. Ylvas största styrka är att arbeta med kvalitativa metoder, gärna i kombination med kvantitativa metoder för fördjupad förståelse. Hon värdesätter att i varje uppdrag skapa utrymme för lärande och reflektion tillsammans med kunden.