Tillväxtverket har gett Oxford Research i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt över forskning och andra relevanta rapporter om kompetensförsörjning i glesbygder. Uppdraget går även ut på att föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen i svenska landsbygder.

Uppdraget kommer att genomföras som en litteraturstudie av relevant forskning och tidigare studier på ämnet. I tillägg kommer intervjuer och workshops att genomföras. Uppdraget slutrapporteras i maj 2020.

Stöd till landsbygder står högt på den politiska agendan. Oxford Research har nyligen kartlagt behovet av myndighetsstöd i landsbygder – ett uppdrag som kommer att diskuteras på ett lärseminarium (”När staten drar sig tillbaka”) på Reglabs årskonferens i Visby 11-12 mars.