Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet att stödja ett projekt som syftar till att stärka innovationskapaciteten inom datacenter och molnlösningar i Övre Norrland.

Oxford Research har nu fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet (LTU) att löpande utvärdera projektet Datacenter Innovation Region i perioden 2019-2021. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att stärka innovationskapaciteten inom datacenter och molnlösningar i Sveriges två nordligaste län ­– Norrbotten och Västerbotten. I uppdraget ingår att samla in data samt att i löpande dialog med projektledningen återföra lärande avseende projektets utveckling och resultat.

De nordiska länderna har med sina kalla klimat, stabila och hållbara energiförsörjning samt högutbildade arbetskraft varit framgångsrika i att attrahera investeringar i stora datacenter från några av de ledande aktörerna inom den datadrivna ekonomin såsom Apple, Facebook och Google.

På Oxford Research kan vi erbjuda ledande expertis inom bedömning, utvärdering och strategiskt arbete kopplat till regional utveckling vid etableringen av datacenter. Inräknat våra systerkontor i Danmark, Finland och Norge har vi tidigare genomfört projekt kopplade till etableringen av Apples datacenter i Viborg, Googles datacenter i Fredrikshamn respektive Mons samt Facebooks datacenter i Luleå.