Oxford Research har fått i uppdrag av Luleå tekniska universitet (LTU) att löpande utvärdera innovationsprojektet "Datacenter Innovation Region (DIR) – Tillväxt och export".

Projektet genomförs av Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) på LTU och syftar till att stötta små och medelstora företag som arbetar med molnlösningar eller som återfinns inom datacenterbranschen.

Den lärande utvärderingen följer projektet under perioden 2020 – 2023 och varvar datainsamling och utvärdering med olika insatser för att stärka lärandet och måluppfyllelsen av projektet.

Läs mer om projektet här.

Sedan tidigare utvärderar vi projektet Datacenter Innovation Region, som är förlaga och systerprojekt till DIR – Tillväxt och export.