Oxford Research har fått i uppdrag av Region Örebro län att stödja arbetet med smart specialisering i Östra Mellansverige.

Vi ska bland annat stötta aktörerna i att hitta en gemensam väg framåt, med fokus på organisering och samverkan inför nästa programperiod inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Smart specialisering är EU:s satsning på innovation och tillväxt inom områden med stor potential. I Östra Mellansverige är dessa områden energiomställning, livsmedelssektorns utveckling, vårdens och omsorgens framtid och industrins transformation. Inom dessa områden samverkar flertalet aktörer på regional och nationell nivå för att öka regionens framtida konkurrenskraft. Arbetet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer: “Specialister på smart specialisering”

Vad är vår roll?

Med hjälp av intervjuer och workshops ska Oxford Research stödja arbetet med smart specialisering i Östra Mellansverige. Tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga hittar vi gemensamma behov och utvecklar arbetsprocesser för bättre samverkan mellan olika aktörer. Dessa lärdomar testas och tas med i kommande programperiod 2021–2027.

Uppdraget inleddes i november 2020 och kommer att avslutas i mars 2021.