Oxford Research har fått i uppdrag att stödja Svenska institutet inför myndighetens förväntade arbete med tre nya strategier för svenskt Östersjösamarbete och för reformsamarbete med Östeuropa samt Västra Balkan och Turkiet.

Uppdraget går ut på att stödja Svenska institutet genom omvärldsanalys, insamling av information från intressenter samt att ta fram förslag till mål, målgrupper, verksamhet, samarbetsformer och förändringsteori för de nya strategierna som Utrikesdepartementet inom kort väntas ge Svenska institutet i uppdrag att formulera. I synnerhet kommer tänkbara stödinsatser att uppmärksammas som Sverige kan bidra med för att främja positiv utveckling inom civilsamhället, demokratiområdet, kultursamarbete samt för att stärka medie- och yttrandefriheten i länderna.

De nya strategierna, som beräknas antas av Utrikesdepartementet med utgångspunkt i underlag från Svenska institutet och Sida, avser tidsperioden 2021–2027.

Uppdraget pågår under våren och sommaren 2020.

Ta gärna kontakt med senioranalytiker Sofia Avdeitchikova på sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se för mer information om uppdraget eller om du vill veta mer om det stöd som Oxford Research erbjuder aktörer inom området internationell utveckling.

Ramavtal med Svenska institutet

Svenska institutet är en expertmyndighet som har i uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Myndigheten arbetar bland annat med kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv för att stärka utvecklingen i och Sveriges relationer med andra länder.

Oxford Research tecknade ramavtal med Svenska institutet under 2018 har sedan dess upphandlats för flera analys- och utvärderingsuppdrag som stöd till myndighetens arbete.