Under 2021 kommer Oxford Research att stötta Strålsäkerhetsmyndigheten i att ta fram en nationell strategi för kompetensförsörjning inom strålsäkerhet.

Framtagandet av strategin tar utgångspunkt i fler tidigare uppdrag vi genomfört för Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer: ”Sverige riskerar att ”stå utan nödvändig kunskap i frågor som svåra haverier och reaktorteknik”.

Strategin ska bland annat säkerställa att Sverige lever upp till de standarder som ställs av FN:s atomenergiorgan, International Atomic Energy Agency (IAEA). Den ska även främja att fler nationella aktörer deltar i kompetensförsörjningen.

Uppdraget kommer att pågå under 2021 och en slutlig strategi ska levereras till Miljödepartementet i januari 2022.