Oxford Research har fått i uppdrag att utveckla en uppföljningsmodell för den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet. Uppdraget genomförs i nära samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten som kommer att ansvara för den framtida implementeringen av modellen.

Syftet med uppdraget är att ta fram en modell som ger en uppdaterad bild av den nationella kompetensförsörjningen inom Strålsäkerhetsmyndighetens ansvarsområde. Uppdraget bygger vidare på den utredning som Oxford Research genomförde för Strålsäkerhetsmyndigheten, som handlade om att definiera och beskriva den nationella kompetensförsörjningen på strålsäkerhetsområdet. Lärdomar från det uppdraget kommer att beaktas i framtagandet av uppföljningsmodellen.

För att säkerställa kvalitet i och förankring av modellen kommer uppdraget att genomföras i nära samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten.