Stockholms Stadsmission

Under 2011-2012 genomförde Oxford Research en lärande utvärdering av Integrationsfondsprojektet Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete. Projektet har drivits av Stockholms Stadsmission tillsammans med Svenska Kyrkan i Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling i Saltsjöbaden. Projekt syftade till att utveckla det arbete som redan bedrevs vid Råd- och stödcentret Källan genom kurs- och gruppaktiviteter.

Utvärderingen visade att aktiviteterna inom Diapraxis har bidragit till att stärka deltagarnas självförtroende och självkänsla, förbättrade kunskaper i det svenska språket och förbättrade kunskaper om sina och andras rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Se fler publikationer →