I början av 2015 genomförde Oxford Research en jämställdhetsanalys av myndigheters bemötande av romer, på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Analysen genomfördes som en del av länsstyrelsens uppdrag att följa den nationella strategin för romsk inkludering, som regeringen beslutade om 2012.

Syftet med studien var att analysera myndigheter och arbetsgivares bemötande av romer utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Studien karaktäriserar, beskriver och kontrasterar romska män och kvinnors upplevelser av bemötande från myndigheter och arbetsgivare. Studien genomfördes med hjälp av fokusgrupper med kvinnor och män. Fokusgrupperna har gjort det möjligt studera upplevelser av bemötande, men syftar inte till att kartlägga diskriminering av romer.

För mer information, kontakta Mats Kullander mats.kullander@oxfordresearch.se

 

Se fler publikationer →