Uppdragsgivare: Stockholms Stadsmission

I samband med att Oxford Research genomförde en lärande utvärdering av projektet Diapraxis – Interkulturell och interreligiös dialog med socialt arbete fick Oxford Research i uppdrag att utvärdera råd- och stödcentret Källan. Källan är det center som utgjort grunden för övriga projekt och som tagit till vara erfarenheterna från projekt som Diapraxis. Utvärderingen visade att Källans verksamhet påverkar besökarna positivt genom att ge förbättrade förutsättningar att delta i det svenska samhället, till exempel genom att besökarna fått bättre självförtroende och utvecklade kunskaper om sina och andras rättigheter och skyldigheter i Sverige.

Källan är unik i sitt slag, som interreligiöst samarbete mellan Stockholms Stadsmission, Svenska Kyrkan i Nacka församling, Muslimernas förening i Nacka och S:t Konrads katolska församling i Saltsjöbaden.

Se fler publikationer →