Uppdragsgivare: Regionförbundet i Kalmar län

Oxford Research beskrev Kalmar läns matidentitet vintern 2015 på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län. Rapporten fungerade som ett underlag för länets livsmedelsstrategi.

Den regionala matidentiteten, eller matkulturen om man vill, kan bidra till värderskapande i livsmelessektorn genom att den bär på värden som unicitet och trovärdighet. Matidentiteten i Kalmar län följer landskapsgränserna. Typiska småländska matprodukter är isterband, lingon och mejeriprodukter som ostar och ostkaka. Öland har en utpräglad identitet som också består av typiska matprodukter som bruna bönor, grova kroppkakor och sädesslag och fågelraser med ursprung på ön. Samtidigt finns även mera lokala variationer av mattraditionerna; mellan kust och inland, mellan nord och syd, och mellan landsbygd och stad.

Se fler publikationer →