Uppdragsgivare: Lunds kommun

Lunds kommun planerar för en ambitiös utbyggnad av Veberöd, ett par mil ost om Lund.  På lång sikt räknar kommunen med att dubbelt så många ska bo i Veberöd jämfört med idag. En ingrediens i denna utbyggnad är Simrishamnsbanan som trafikverket just nu utreder, och som i framtiden väntas dras till Veberöd på sin väg från Simrishamn till Malmö. 

Expansionen av Veberöd gör att nya förutsättningar för näringslivet uppstår. Det är viktigt att utreda vilka förutsättningar som finns för näringslivet idag, och hur dessa kan utvecklas i framtiden.

Oxford Research har genom intervjuer och förskningsöversikt tittat på aspekter som effekter av kollektivtrafikens utbyggnad, hur man bör utveckla Veberöds centrum och om ESS och Max IV påverkar Veberöd. Oxford Research har också sammanställt en SWOT för näringslivet i Veberöd. Dessutom har vi samarbetat med ARA, som genom en geografisk analys har undersökt var stationen bör placeras och hur arbetsmarknadsområdet påverkas av ny järnväg.

Se fler publikationer →