Uppdragsgivare: Stockholm Business Region

På uppdrag av Stockholm Business Region genomförde Oxford Research under våren 2014 en kartläggning av hur internationella medborgare uppfattar att det är att flytta till Stockholm.

Den samlade bilden är positiv och 86 % av de tillfrågade är nöjda med sin vistelse men det framgår även vilka utmaningar som finns i samband med ett flyttbeslut. Rapporten baseras på en enkätundersökning med 1 000 internationella arbetstagare och studenter i Stockholm samt en intervjuserie med både arbetstagare och arbetsgivare.

Se fler publikationer →