Uppdragsgivare: Tillväxtverket

Denna rapport presenterar en studie inom följeforskningen av Tillväxtverkets uppdrag EU-miljöteknik. Rapporten ger svar på två övergripande frågeställningar: Varför svenska miljöteknikföretag väljer att inte söka stöd ur EU:s stödprogram samt vilka lärdomar som kan dras från andra länder för att öka det svenska deltagandet i EU-programmen.

Sammanfattningsvis visar studien att:

· Det finns potential för ett ökat svenskt deltagande i EU-programmen.
· Företagen saknar tillräcklig information för att söka EU-medel.
· Ett samordnat nationellt system är en avgörande framgångsfaktor för ett ökat deltagande i EU-programmen.

Rapporten har producerats inom ramarna för Oxford Researchs följeforskning av Tillväxtverkets uppdrag EU-miljöteknik. Uppdraget pågår under 2013-2015 och har som målsättning att öka det svenska deltagandet av små och medelstora miljöteknikföretag i EU:s program för stöd till innovation, kommersialisering och affärsutveckling. Det är en del av regeringens miljöteknikstrategi, vilken har som ambition att Sverige ska vara ett föregångsland inom miljöteknik.

Se fler publikationer →