Oxford Research har utvärderat det svenska landsbygdsnätverkets verksamhet under perioden 2014-2022. Utvärderingen visar att landsbygdsnätverket är en viktig samarbetsplattform för aktörer i svenska landsbygder.

Landsbygdsnätverket är ett nationellt nätverk med syftet att stärka genomförandet av det nationella landsbygdsprogrammet. Nätverkets medlemmar representerar intressen i svenska landsbygdsmiljöer, så som jordbruk, fiskeri och vattenbruk. Målet för nätverket är att skapa en hållbar utveckling i landsbygder och kustsamhällen genom att bland annat öka delaktigheten i landsbygdsutvecklingen och att främja utvecklingen av innovationer.

I slutrapporten för utvärderingen kostanterar Oxford Research att:

  • Landsbygdsnätverkets medlemmar har ökat under perioden, vilket tyder på att intressenters deltagande i landsbygdsutvecklingen har ökat
  • Landsbygdsnätverket har bidragit till att förbättra landsbygdsprogrammet, främst genom att stärka leaderverksamheten, bredda dialogytorna och öka kunskapen om behov och möjligheter att samverka
  • Landsbygdsnätverket har svårt att nå ut till den bredare allmänheten men arbetar ambitiöst med frågan, exempelvis genom att ha inrättat ett kommunikatörsnätverk
  • Landsbygdsnätverket främjar innovationer genom att vara en arena för kunskapsdelning och stöd till aktörer som vill söka innovationsstöd. Innovationsstödet används idag främst i södra Sverige och till jordbruksrelaterade projekt, och stödet behöver nå fler delar av landsbygdsutvecklingen

Kontakta konsultchef och senioranalytiker Thomas Westerberg på thomas.westerberg@oxfordresearch.se om du har frågor om utvärderingen eller om vårt erbjudande inom projektutvärdering.

Se fler publikationer →