Oxford Research har på uppdrag av Tillväxtverket utvärderat det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.

Syftet med utvärderingen har varit att bedöma om programmet lett till utveckling inom de prioriterade insatsområdena sysselsättninginnovationgrön ekonomi och transport.

Utvärderingen visar:

  • Att projektens samlade resultat har bidragit till en hög måluppfyllelse
  • Att projektens bidrag till målgrupperna främst är kortsiktiga
  • Att det gränsregionala mervärdet i projekten genomgående är högt
  • Att projektens resultat har påverkats av externa omständigheter, så som covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina
  • Att implementeringen av resultat har varit utmanande för projekten
  • Att projekten har haft svårt att tillvarata projektresultat
  • Att projektens resultat har bidragit till programmets syfte
  • Att programmet har haft genomslag på programgeografin
  • Att pärlbandsprojekten är värdeskapande så länge de får rätt vägledning

Klicka här för att läsa mer om uppdraget.

Kontakta senioranalytiker Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se om du har några frågor om utvärderingen.

Se fler publikationer →