Uppdragsgivare: Göteborgs Universitet

Oxford Research överlämnade i september den utvärdering av Nationella Sekretariatet för Genusforskning som gjorts på uppdrag av Göteborgs Universitet. Utvärderingen kommer  att till att ligga till grund för sekretariatets framtida prioriteringar av såväl intern organisation som extern verksamhet. 

Se fler publikationer →