Uppdragsgivare: Strömsunds kommun

Vaajmaområdet omfattar de nordvästra delarna av kommunerna Krokom (Hotagen) och Strömsund (Frostviken) på svensk sida samt de norska kommunerna Röyrvik och Lierne på norsk sida.  Regionen är 11 000 kvadratkilometer (ungefär lika stort som Skåne) och har 3300 invånare.

Projektet Vaajma startade i januari 2012 och visionen är att skapa en modern landsbygd utan gränser. Målen är nettoinflyttning, ökad sysselsättning, kvalitet i den offentliga servicen, adekvat tillgång till kompetens, ökad livskvalitet, samt arena för pilotinsatser. Ambitiösa mål helt i linje med projektets syfte som ska “vara gränssprängande, banbrytande och odla kreativitet och entreprenörskap”.

Målen är delvis svåra att mäta och utvärderingen har därför koncentrerats till att granska de områden som är mätbara och till att ge en kvalificerad bedömning av huruvida projekten bidragit till att uppfylla målen. Utvärderingen avser också att bidra med lärdomar för fortsatt samarbete över landsgränsen i regionen.

Se fler publikationer →