Oxford Research är mycket vana vid att göra systematiska forskningsöversikter, och har ett stort nätverk inom akademin. Vi har också stor erfarenhet av att göra nulägesanalyser, kartläggningar och omvärldsanalyser som passar era behov. Vi kombinerar alltid olika datainsamlingsmetoder för att uppnå bästa resultat, men det kan exempelvis använder vi oss av litteraturstudier, sammanställning av statistik eller intervjuer för att samla in den information vi söker.