Ofta syftar en insats eller ett projekt till att skapa nytta eller förändring på samhällsnivå. Vi är vana vid att göra analyser över förutsättningar för påverkan på policynivå. Utifrån befintlig kunskap redogör vi för vilka förutsättningar som krävs för att skapa önskade effekter, och erbjuder anpassat stöd för att uppnå detta.

KONTAKT