Hög tid att boka in föreläsare och paneldeltagare till Almedalen 2018. Oxford Research erbjuder ledande expertis inom områden som regional utveckling, innovation och forskning, näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor och utvärdering av EU-policy.

Att våren närmar sig innebär att planeringen inför årets politikervecka i Visby drar igång. Oxford Research kommer som vanligt att vara på plats för att delta i samhällsdebatten. Våra breda fokusområden är välfärd och regional utveckling men vi är även experter inom de utvärderingsmetoder vi använder oss av dagligen. Här kan du läsa mer om våra experter och några av de spännande frågor vi jobbar med.

 

Ylva Grauers Berggren

Ylva är VD på Oxford Research Sverige och har arbetat med utvärdering och analys i över 10 år, med särskilt fokus på entreprenörskap och näringslivsutveckling. Ylvas expertområden inkluderar hur regionala och nationella lagar och regler påverkar konkurrens, innovation och entreprenörskap, med ett särskilt fokus på kvinnors företagande. Hon har lång erfarenhet av EU:s sammanhållningspolitik, och arbetar regelbundet med utvärderingar inom de europeiska strukturfonderna.

 

Bradford Rohmer

Bradford is a partner at Oxford Research and experienced analyst of European affairs. Over the last ten years as a researcher and evaluator he has worked mainly as a consultant for the European Commission, providing evidence-based advice across a range of issues that are high on today’s agenda. These include the common agricultural and fisheries polices, the customs union, collaboration in public health and civic engagement as well as research and innovation. Bradford is also a bonafide ‘Brefugee’, having moved from London to Sweden in 2017 to keep his connection to the EU.

 

Anna-Karin Gustafsson

Anna-Karin har arbetat som analytiker på Oxford Research i tre år. Hon har framför allt arbetat med analyser inom arbetsmarknadsfältet och har de senaste månaderna studerat nyanlända kvinnors arbetsmarknadsetablering i Norden. Hon har även bred kompetens inom områden som den svenska modellen, avtalsrörelser, arbetsmiljö- och villkor, karriärsutveckling samt jämställdhet och antidiskriminering i arbetslivet.

 

Hjalmar Eriksson

Hjalmar har sin expertis inom innovations- och forskningsfrågor, där han bland annat arbetat med smart specialisering på uppdrag av Region Örebro län. Han har även på uppdrag av Forum för transportinnovation studerat uppfattningarna om den första utlysningen i det europeiska forskningsprogrammet Horisont 2020, med fokus på smarta, gröna och integrerade transporter. Hjalmar är också specialiserad inom genus och jämställdhetsfrågor och har tagit fram ett analysramverk för utvärdering av horisontella principer i ESI-fonderna.

 

Gunnar Lindberg

Gunnar är senioranalytiker på Oxford Research och har arbetat med frågor inom regional politik och regional utveckling de senaste 10 åren. Gunnar har stor erfarenhet från både processer, utredningar och utvärderingar kopplat till landsbygdsutveckling och regional utveckling på både svensk, nordisk och europeisk nivå. Han har genomfört en rad uppdrag kopplat till de europeiska struktur- och investeringsfonderna, strategier kring Östersjöregionens utveckling, regionala innovationsprojekt och grön tillväxt/bioekonomi.

Sedan tidigare erbjuder Oxford Research en skräddarsydd utbildning i utvärderingsmetodik och en workshop i att driva framgångsrika ERUF-projekt. Oxford Researchs experter kommer att finnas på plats under Almedalsveckan för att erbjuda utbildningarna till din organisation.

Vill du boka en av våra experter eller utbildningar? Kontakta Roe Langaas på roe.langaas@oxfordresearch.se eller 0738-74 85 38. Hör gärna av dig direkt till personen för personliga möten under Almedalsveckan.