Oxford Research har bidragit till en omfattande studie om utmattning i arbetslivet, framtagen av Eurofound. Studien konstaterar bland annat att det inom EU inte finns något gemensamt förhållningssätt till frågan om utmattning och utbrändhet.

Sjukskrivningar till följd av utmattningssyndrom – även kallat utbrändhet – har ökat kraftigt i Sverige och har under senare år varit ett hett ämne i debatten om svenska arbetstagares arbetsmiljö och arbetsvillkor. Utmattning är även föremål för en ny studie framtagen av Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, Eurofound.

Rapporten från Eurofound pekar på att frågan om utmattning fortfarande är förhållandevis outforskad ur ett europiskt perspektiv. Bland annat skiljer sig definitionen av utmattning åt mellan olika medlemsstater, och Sverige är ett av få länder där utmattningssyndrom klassas som en medicinsk diagnos. Vidare beskriver rapporten att det inom EU inte finns något gemensamt förhållningssätt till frågan, och att insatser och åtgärder skiljer sig åt mellan medlemsländerna. Eurofound konstaterar att mer forskning behövs för att i längden kunna förbättra stödet till både arbetstagare och arbetsgivare.

Oxford Research är nationell korrespondent till Eurofound för Sverige och Finland, och genomförde den svenska respektive finska datainsamlingen inför framtagandet av rapporten.

Klicka här för att ta del av hela rapporten. Eurofound har även publicerat en kort film om studien.

Här kan du läsa mer om vårt uppdrag för Eurofound.

Välkommen att kontakta analytiker Anna-Karin Gustafsson på anna-karin.gustafsson@oxfordresearch.se för frågor som rör vårt uppdrag för Sverige. Frågor om vårt uppdrag för Finland hänvisas till analytiker Rasmus Firon, rasmus.firon@oxfordresearch.se.