Elias Osvald gjorde sin praktik på Oxford Research i Stockholm under höstterminen 2018, och jobbar nu kvar som researcher på företaget. Vi fick en kort pratstund med Elias om hans nya roll som researcher och vad som fick honom att vilja stanna kvar efter avslutad praktik.

Välkommen i din nya roll som researcher på Oxford Research! Kan du börja med att berätta lite om vad du har gjort innan du kom till Oxford Research?

Tack så mycket! Innan praktiken på Oxford Research hade jag precis avslutat mina kandidatstudier vid Copenhagen Business School (CBS). Efter att ha tillägnat våren till min C-uppsats och suttit i kanske varje tyst sal på Köpenhamns olika bibliotek var miljöombytet till Oxford Research väldigt efterlängtat.

Programmet jag studerade på CBS heter International Business and Politics, och kan liknas vid en svensk pol.kand fast med ytterligare fokus på företagsekonomi. Under studietiden arbetade jag även extra på danska företag med deras etablering på den svenska marknaden – ett arbete som innefattade alltifrån översättning till marknadsanalys.

Vad fick dig att vilja stanna kvar på Oxford Research efter avslutad praktik?

Att jag ville stanna kvar beror självklart på att jag trivts bra på Oxford Research, både professionellt och socialt.

Att jag ville stanna kvar beror självklart på att jag trivts bra på Oxford Research, både professionellt och socialt.

Mina fem praktikmånader var väldigt utvecklande – och i varje uppdrag upplevde jag att jag fick nya tematiska och metodologiska kunskaper. Därutöver upplever jag att det funnits en verklig samhällsnytta i de uppdrag jag arbetat i, både på regional, nationell och EU-nivå. Rollen som researcher innebär att jag nu med utökat ansvar får fortsätta utvecklas och bidra med min kunskap, vilket känns jättekul.

Vad kommer du att arbeta med framöver?

Jag kommer framför allt att arbeta med två uppdrag som rör kapitalförsörjning. Det ena uppdraget består i en lärande utvärdering av Gröna Fonden – en EU-finansierad riskkapitalfond som investerar i innovativa företag som kan bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi. Det andra uppdraget är en kartläggning av det riskvilliga finansieringssystemet i Östra Mellansverige, vilken kommer utgöra ett delunderlag till framtida utvecklingsstrategier för de berörda regionerna.

Jag ser fram emot att få lära mig mer om frågorna, och förhoppningsvis kan vårt arbete bidra till att stärka möjligheten för miljöförbättrande företag och företag utanför storstadsregionerna att förverkliga sina innovativa idéer.

Om du vill komma i kontakt med Elias är du välkommen att skicka e-post till elias.osvald@oxfordresearch.se