Som specialister på analys och utvärdering inom regional utveckling är Oxford Research partner till Reglab, ett nationellt forum för lärande om regional utveckling. På Reglabs årskonferens den 27-28 mars kommer Oxford Research att hålla ett lärpass om uppföljning av regionalt innovationsfrämjande.

Reglab är en arena för att skapa dialog och lärande kring regional utveckling. Där möter regioner varandra, forskare, experter, statliga myndigheter och andra som verkar inom de regionala utvecklingsfrågorna. Oxford Research är partner till Reglab.

Varje år ordnar Reglab en årskonferens där aktörer inom regional utveckling möts, utbyter idéer och lär av varandra. På årets konferens (27-28 mars) i Västerås kommer Oxford Research bland annat presentera och moderera ett lärpass om uppföljning av regionalt innovationsfrämjande, tillsammans med Region Värmland och Region Gävleborg. Passet baserar sig på den rapport vi tog fram för regionerna i Norra Mellansverige om uppföljning av smart specialisering.

Vi ser fram emot givande diskussioner med panelen och publiken! Du hittar oss i rum 108 klockan 09.45-10.30 dag 2 (28 mars).