Smart specialisering är ett av de viktigaste verktygen på regional nivå i EU:s tillväxtarbete. Tillsammans med Nordregio har Oxford Research utvecklat en uppföljningsmodell för smart specialisering på uppdrag av Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg.

Smart specialisering utgör ett ramverk i EU:s utvecklingsstrategi som ligger till grund för ett regionalt utvecklingsarbete som är både fokuserat och inkluderande. Ramverket går ut på att identifiera de områden där en region har kunskaps- och konkurrensfördelar – och att koncentrera resurser inom dessa områden i riktning mot innovation och tillväxt. Allt fler av Sveriges regioner arbetar aktivt med smart specialisering för att utveckla, transformera och stärka innovationsförmågan och det regionala näringslivet. Med utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik blir det allt viktigare för svenska regioner att kunna positionera sig utifrån smart specialisering.

Oxford Research har tillsammans med Nordregio tagit fram en modell för uppföljning av smart specialisering i Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg. Samtliga tre regioner har dokumenterade strategier för smart specialisering och är även registrerade i Europeiska kommissionens S3-plattform. Modellen är tänkt att utgöra ett strategiskt verktyg för regionerna som syftar till effektiv implementering av smart specialisering.

Ta del av hela rapporten till höger.

Intresserad? Här kan du läsa mer om vårt erbjudande inom smart specialisering.

Se fler publikationer →