Den 22 maj bjöd Oxford Research in till det första tillfället i utbildningsserien om att skapa utvärderingsbara strategier. Intresset var stort, med deltagande från nationella myndigheter, regioner och kommuner. Redan nu går det att anmäla sig till det andra utbildningstillfället som planeras till hösten 2019.

Trenden inom regional tillväxtpolitik och EU:s sammanhållningspolitik är ett ökat behov av strukturer för ett systematiskt lärande. Resultatfokus och tydlighet kring hur utvecklingsaktiviteter leder till uppsatta mål efterfrågas allt mer i de beslutsprocesser som styr utvecklingsagendan.

Med anledning av detta bjöd Oxford Research in till en utbildning om hur insatser för hållbar utveckling och tillväxt görs uppföljnings- och utvärderingsbara.

En utbildning i två steg

Utbildningen genomförs i två steg, där det första utbildningstillfället gick av stapeln den 22 maj i Stockholm. Tillfället bjöd på föredrag från flera av våra erfarna analytiker som redogjorde för aktuella trender inom regional utvecklingspolitik och det ökade fokuset på Agenda 2030 som ställer krav på uppföljning och utvärdering av hållbart utvecklingsarbete. Huvuddelen av tillfället baserades på en ny rapport som Oxford Research tagit fram om regionalt lärande, och som finns att ta del av här.

Intresset stort

Intresset för det första utbildningstillfället var stort, och deltog gjorde representanter från flera nationella myndigheter, regioner, länsstyrelser och kommuner. Utöver att lyssna till våra analytiker fick deltagarna ställa frågor som relaterade till egna erfarenheter och utmaningar i de egna organisationerna. Dagen avslutades med en reflektionsrunda om lärdomar och vad deltagarna önskade lära sig mer om.

Anmälan till andra utbildningstillfället öppen

I höst planerar Oxford Research ett andra utbildningstillfälle som bygger vidare på deltagarnas behov och de önskemål som uttrycktes vid första utbildningstillfället. Vid det andra utbildningstillfället går vi på djupet i hur insatser, program, planer och strategier kan bli utvärderingsbara i praktiken. Vid tillfället kommer vi att diskutera olika vägval som behöver betraktas för att konstruera ett lärandesystem vid en verksamhet och för ett programkomplex. Utbildningstillfället varvar föredrag med gruppövningar där deltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyten.

Klicka här för att anmäla dig till andra utbildningstillfället.

Om du har frågor om utbildningen, vänligen kontakta Sofia Avdeitchikova, sofia.avdeitchikova@oxfordresearch.se, (+46) 730 55 00 16