Snart inleds den nya programperioden inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) och behoven är stora av att skapa en kraftfull och hållbar omställning i Sveriges regioner.

Oxford Research bjuder under hösten 2021 in till fyra frukostwebbinarier där vi presenterar nyckelfrågor som behöver hanteras i nästa programperiod - och våra rekommendationer för hur det kan göras.

I rollen som processledare, utvärderare och analytiker inom ERUF under programperioden 2014-2020 har vi dragit många viktiga lärdomar om vad som fungerat bra – och vad som inte fungerat bra. Därför bjuder vi nu in till en webbinarieserie om fyra nyckelfrågor som behöver hanteras bättre i nästa programperiod inom ERUF och ESF. Webbinarierna är kostnadsfria och riktar sig till projektaktörer, regionalt utvecklingsansvariga organisationer, myndigheter och andra aktörer inom den regionala utvecklingspolitiken.

Välkomna att delta i vår webbinarieserie som går av stapeln under hösten!

Klicka här för att anmäla dig till ett eller flera av webbinarierna.

Klicka här för att komma direkt till livesändningen av det tredje webbinariet (“Kronisk projektsjuka – finns det ett vaccin”) som börjar kl. 08.15 på onsdag den 10 november.

Lätt att välja – svårt att välja bort

Onsdag den 29 september, kl. 08.15-09.00 (iCal)

Hur hanterar vi behovet av att prioritera mellan insatser när regional utveckling omfamnar en sådan bredd – och allt kan kännas livsviktigt?

Syftet med regionala utvecklingsstrategier är att ge regionala aktörer en gemensam riktning att driva utvecklingsarbetet i. Strategierna gör det möjligt att prioritera utvecklingsinsatser utifrån de unika behov som finns i en viss region. Trots det ser många regionala utvecklingsstrategier lika ut och ibland kan det till och med vara svårt att skilja en regional utvecklingsstrategi från en annan. De regionala innovationsstrategierna visar ofta på en starkare prioriteringsvilja men det är inte alltid tydligt vad prioriteringarna baseras på.

I det första webbinariet diskuterar vi om det över huvud taget är viktigt att prioritera i det regionala utvecklingsarbetet, vad som ska till för att kunna prioritera hårdare och på vilka sätt hårdare prioriteringar kan hjälpa oss att nå större genomslag i projekt med finansiering från ESI-fonderna.

Medverkande: Thomas Westerberg och Johan Peck, Oxford Research

Ta del av PowerPoint-presentationen här.

Analytisk korvstoppning eller lärande på riktigt?

Onsdag den 20 oktober, kl. 08.15-09.00 (iCal)

Varför räknar vi ”pinnar” på sådant vi inte kan påverka, men missar lärandet om det vi faktiskt gör? Hur (fel-)använder vi våra analytiker och utvärderare? Och hur skapar vi ett lärandesystem som faktiskt gör att vi lär oss något – och får bättre effekt?

Medverkande: Sofia Avdeitchikova, senioranalytiker, och Bradford Rohmer, partner och senioranalytiker

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Kronisk projektsjuka – finns ett vaccin?

Onsdag den 10 november, kl. 08.15-09.00 (iCal)

Allt för ofta är våra insatser spridda och kortlivade. Vi begränsas också av hur projektfinansieringarna är utformade – tematiskt, geografiskt och i tid. Hur går vi från en samling pusselbitar till en sammanhängande bild?

Här kan du se webbinariet i efterhand.

Grön omställning – hur förenar vi teori med praktik?

Ett ännu tydligare fokus riktas mot grön omställning i den nya programperioden inom ERUF. I teorin innebär den gröna omställningen att system och strukturer ställs om för att möta de utmaningar som hindrar oss från att uppnå verklig transformativ förändring. För att möjliggöra detta i praktiken behövs dock kapacitet, vilja, förståelse och kunskap. Men vilken typ av kapacitet, kompetens och förståelse behövs för att realisera en grön omställning? Och hur kan vi kraftsamla för att nå en transformativ förändring? Vi återkommer inom kort med mer information om datum och innehåll.

Kontakta Andrea Utas på andrea.utas@oxfordresearch.se eller +46 (0) 727 32 89 73 om du har några frågor.