Snart inleds den nya programperioden inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna och behoven är stora av att skapa en kraftfull och hållbar omställning i Sveriges regioner.

Oxford Research bjuder i september 2021 in till en webbinarieserie där vi presenterar fyra nyckelfrågor som behöver hanteras i nästa programperiod - och våra rekommendationer för hur det kan göras.

I rollen som processledare, utvärderare och analytiker under programperioden 2014-2020 har vi dragit många viktiga lärdomar om vad som fungerat bra – och vad som inte fungerat bra. Därför bjuder vi nu in till en webbinarieserie om fyra nyckelfrågor som behöver hanteras bättre i nästa programperiod inom ERUF och ESF.

Välkommen att delta i vår webbinarieserie som går av stapeln i september.

Lätt att välja – svårt att välja bort

Hur hanterar vi behovet av att prioritera mellan våra insatser när regional utveckling omfamnar en sådan bredd – och allt kan kännas livsviktigt? Vilket stöd finns i arbetssätt som smart specialisering och hur gör vi prioriterade kopplingar mellan ESI-fonderna och regionala utvecklingsstrategier?

Analytisk korvstoppning eller lärande på riktigt?

Varför räknar vi ”pinnar” på sådant vi inte kan påverka, men missar lärandet om det vi faktiskt gör? Hur (fel-)använder vi våra analytiker och utvärderare? Och hur skapar vi ett lärandesystem som faktiskt gör att vi lär oss något – och får bättre effekt?

Kronisk projektsjuka – finns ett vaccin?

Allt för ofta är våra insatser spridda och kortlivade. Vi begränsas också av hur projektfinansieringarna är utformade – tematiskt, geografiskt och i tid. Hur går vi från en samling pusselbitar till en sammanhängande bild?

Har vi kraft nog att kraftsamla?

Satsningar på omställning ska bygga vår kapacitet och ge oss strukturerna vi behöver för omställningsinsatser. Men vad gör vi när kompetensbrist och tunna system gör det svårt att genomföra de insatser vi finansierar? Och hur skapar vi en professionalisering av utvecklingsinsatser i ett ständigt flytande projektlandskap?

Webbinarierna är kostnadsfria och riktar sig till projektaktörer, regionalt utvecklingsansvariga, myndigheter och andra aktörer inom den regionala utvecklingspolitiken. Mer information om datum, tider och anmälan kommer inom kort.

Vill du ha mer information redan nu? Kontakta VD Ylva Grauers Berggren på ylva.grauers@oxfordresearch.se eller +46 (0) 702 96 54 49 om du har några frågor.