Under de senaste två åren har Malin Hellström studerat en masterutbildning i genus, migration och social rättvisa vid Lunds universitet. Nu är hon tillbaka som analytiker på Oxford Research i Stockholm.

- Jag ser fram emot att använda det jag studerat till att bredda perspektivet i våra analyser, kartläggningar och utvärderingar, säger Malin Hellström.

Malin Hellström började som praktikant på Oxford Research våren 2018 och fortsatte därefter som analytiker med inriktning mot den europeiska marknaden. Hon har tidigare arbetat internationellt med utrikespolitiska frågor, i synnerhet med jämställdhet, migration och Agenda 2030. Hon har sedan länge engagerat sig ideellt och professionellt för folkbildning och miljömässig och social hållbarhet och har haft flera modererande och samtalsledande uppdrag.

Nu är hon alltså tillbaka som analytiker på kontoret i Stockholm efter en tvåårig session på universitetet.

Välkommen tillbaka! Kan du berätta lite om dina studier?

– Jag har gått en masterutbildning via Lunds universitet med genus som huvudämne och med spetsutbildning inom migration, social rättvisa och folkhälsa. I dessa globala pandemitider var det särskilt intressant att läsa en termins folkhälsovetenskap, framför allt eftersom min klass bestod av studenter från nästan alla världsdelar. Det gav viktiga perspektiv. Det var också värdefullt att bättre förstå hur folkhälsa är så tätt sammanvävt med frågor om jämlikhet och jämställdhet. Jag skrev min uppsats med utgångspunkt i medikaliseringsteori, utifrån syftet att undersöka vad som händer på samhällsnivå när ett mänskligt fenomen går från att uppfattas som socialt till medicinskt.  

Vad tar du med dig från studierna in i konsultrollen på Oxford Research?

– Frågor om genus, jämlikhet och folkhälsa är centrala i dag för offentlig sektor på regional, nationell och europeisk nivå. I och med att min utbildning var tvärvetenskaplig kommer jag kunna belysa hur dessa frågor samspelar med varandra och hur de med fördel kan analyseras och hanteras tillsammans med hjälp av olika teoretiska perspektiv. 

Vad ser du mest fram emot i höst?

– Professionellt ser jag fram emot att jobba med intersektionalitet i våra uppdrag och använda det jag studerat inom genus, folkhälsa, migration och jämlikhet. På så sätt hoppas jag kunna bredda perspektiv och bidra till ännu mer djupgående analyser, kartläggningar och utvärderingar. På ett personligt plan ser jag fram emot att arbeta i team med mina kollegor igen – det har jag saknat mycket!

Kontakta Malin Hellström på malin.hellstrom@oxfordresearch.se eller +46 (0) 731 80 25 40.