Oxford Research har tecknat ett nytt ramavtal med Region Östergötland inom området regional utveckling.

Det nya ramavtalet ska tillgodose Region Östergötlands behov av konsulttjänster i frågor som rör samhällsplanering, kultur, kompetensförsörjning, tillväxt, strategi och analys, internationell samverkan och hållbar utveckling.

Det kan till exempel handla om att Region Östergötland behöver hjälp med processledning, stöd i utredning och analys och i att genomföra uppföljningar och utvärderingar.

Oxford Research har länge arbetat nära Region Östergötland och med strategier, projekt och program som genomförs i regionen. Vi har till exempel genomfört en uppföljning arbetet med att integrera nyanlända i Östergötland i enlighet med den regionala överenskommelsen ”Etablering i Utveckling 2020”.

Vi har även utvärderat flera projekt i regionen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, däribland satsningen Swedish Scaleups som nyligen har fått förlängd finansiering från EU:s initiativ för återhämtning efter covid-19-pandemin.